2019-02-01

Mellszobor készül Kazinczy Lajos emlékére

A 15. aradi vértanúként számon tartott Kazinczy Lajos emlékét községünk lakossága élénken ápolja. Érsemjén Község Önkormányzata és a Pro Semjén Egyesület a Bethlen Gábor Alap támogatásával ebben az évben bronz mellszobrot állít a magyar szabadság vértanújának.

Kazinczy Lajost a 15. aradi vértanúként tartják számon a 1848-as szabadságharc történetében, aki még a világosi fegyverletételt követően is harcolt az előrenyomuló orosz csapatok ellen, végül Zsibónál adta meg magát ezredesi rangban. Kivégzésére 1849.10.25-én került sor Aradon. Ekkor 29 éves volt.
Lajos az érsemjéni születésű Kazinczy Ferencnek, a nagy nyelvújítónak és irodalmárnak legkisebb gyermeke volt, akinek emlékére a község lakossága már 2003-ban fejfát emelt, ahol az említett évtől kezdve minden évben megemlékezést szervez. Egy méltóbb emlék, egy mellszobor felállítására már közel két évtizede igény formálódott, azonban a közösség anyagi lehetőségei mindeddig nem tették lehetővé ennek megvalósítását.
Mihály Gábor (Munkácsi Mihály és Kossuth díjas) szobrászművész alkotását, bár egyelőre nem tudni biztosan milyen időpontban, de még 2019 végéig felállítják a falu központjában.

Egy emlékmű nem csak a nemzeti érzések megerősítésében, nemzeti történelmünk emlékezetének ébrentartásában játszik fontos szerepet, de egy olyan közösségi pont is, amelyik körül évente több alkalommal is összegyűlhet a falu lakossága. Ebben a szerepkörében nem kizárólag a nemzeti tudat, de a közösség megerősítésében is szerepet játszik.