Érseléndi Református Egyházközség

"Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róm 8,31)"

Adatok a gyülekezetről


 • Lélekszám: 60
 • felnőtt: 55
 • férfi: 23
 • nő: 32
 • gyermek: 5
 • Családok száma: 42
 • egyedülálló: 14
 • tiszta ref. család: 6
 • vegyes vallású családban élő: 22

  Gyülekezet vezetősége


 •  Lelkipásztor: Oroszi Kálmán
 • Presbitérium: 12 tagú
 • Főgondnok: Kaba Erzsébet
 • Gondnok: Mádi Mária

  Istentiszteleti alkalmak


 • vallásóra - szombat du.
 • ifjúsági bibliaóra – szombat du.
 • istentisztelet – vasárnap de. 10 óra
 • egyéb bűnbánati és ünnepi alkalmak

  Tervek


 • a parókia építésének folytatása
 • a templom tetőszerkezetének átépítése

  A gyülekezet története


 • XVI. sz. - a reformáció az Érmelléken az 1550-es években hódít teret, ekkorra, a XVI. második felére tehető Érselénd reformációja is
 • XVIII. sz. - az önálló református egyházközség megszűnik
 • XIX. sz. - a XIX. század második felében a XX. századi hatalomváltásig Bagamér anyaegyházközséghez tartozik
 • 1879 - a bagaméri gyülekezet számára Túri János ónkannát öntet, ezt használja és örökli később az érseléndi gyülekezet
 • 1920 - 100-nál több reformátusával az érseléndi gyülekezet megszűnik Bagamérhez tartozni
 • 1934 - Orosz Lajos érkeserűi lelkész megszervezi az érseléndi fiókegyházat, gyűjtésbe kezdenek
 • 1936 - elkészül az imaház a 193 lelkes gyülekezet számára
 • 1936 - 148 kg-os, é hangú harangot öntet a gyülekezet
 • 1938 - özv. Rékasi Sándorné ezüstkelyhet adományoz az egyház számára
 • 1940-50 - A 40-50-es években továbbra is az érkeserűi lelkészek pásztorolták a seléndi gyülekezetet
 • 1960-80 - A 60-as, 80-es években a környékbeli nagyobb gyülekezetekből szolgáltak be a lelkészek, segédlelkészek (Érmihályfalva, Érsemjén, Székelyhíd, Diószeg, Tarcsa, Csokaly). A 60-as
 • évek elején saját lelkésze volt a gyülekezetnek Antal Edit személyében.
 • 1990 - Gavrucza Tibor székelyhídi lelkész, esperes anyaegyházközséggé szervezi a gyülekezetet, egy holland segélyszervezet támogatásával pedig megkezdi az új tornyos imaház építését a régi helyén. A templom tornyán a holland segélyszervezet jelképe látható.
 • 1996 - augusztus 4-én, a Magyar Református Világtalálkozó rendezvényeinek keretén belül kerül sor a templom felszentelésére, dr. Csiha Kálmán érsemjéni származúsú, erdélyi református püspök szolgálatával
 • 2003 - néhány éves csokalyi és egy éves diószegi beszolgálást követően 2003-ban ismét saját lelkészt kap a gyülekezet Csákiné Simándi Márta helyettes lelkipásztor személyében, aki megkezdi a gyülekezeti élet újjászervezését
 • 2003 - megkezdődik a parókia építése a templom toldásaképpen, hogy a majd kijavítandó és átépítendő templomtetővel egybeépülhessen. Az építkezést az érseléndi református és görög-katolikus hívek, érmelléki református gyülekezetek, Érsemjén község Önkormányzata, a Bihar Megyei Tanács valamint Románia Kultuszminisztériuma támogatta.
 • 2004 - az építkezés a falak elkészültével abbamarad
 • 2005 - szeptember 1-től Oroszi Kálmán lelkipásztor kap kinevezést a gyülekezetbe