Az érsemjéni római katolikus egyház

Középkori feljegyzések szerint Érsemjén teljesen katolikus község volt. Gazdag egyházi javadalma alapján feltételezhetjük, hogy már a tatárjárás után felépült temploma. Középkori egyházából két kapuzat maradt ránk, melyek azt mutatják, hogy a templom nagyon ízlésesen alkotott épület volt. Ez a templom minden valószínűség szerint 1660 körül semmisült meg végleg. A református hitre történt áttérés pontos dátumát nem tudjuk, de 1566 után megszűnt Érsemjénben a katolikus élet és csak 1700 után indult meg ismét. Az 1910-es népszámláláskor már 342 római katolikus hívő él Érsemjénben . A Krajnik-tanyán 32, Urszinyi-tanyán 27, egyéb területeken 171.
1937-ben kápolnát állítanak fel, amit 1956-ban templommá alakítanak.
Az 1989-es fordulat sok jót hoz az Egyháznak. Megkezdődik a hitoktatás az iskolában. A templomot kívül-belül renoválják
1992-ben 869 katolikust találunk Érsemjénben.
A jelenlegi plébános tisztelendő Borsi Lóránd.