EMLÉKMŰVEKA Fráter-kúria


A falu központjában helyezkedik el, a református parókia mellett, szemben a Polgármesteri Hivatal épületével. Vidéki kúria, amelyet nagyon sokszor átalakítottak. Eredetileg a Péchy családé volt, majd Fráter Béla és felesége, Rhédey Júlia tulajdonába került. Ma minden díszítésétol megfosztva elvesztette eredeti értékét.

A Fuchs-kúria


A falu központja felé vezeto út bal oldalán helyezkedik el, szinte eredeti formájában. Stílusa eklektikus, mint az érmelléki kúriák általában. A kúria eredetileg Szunyogh János tulajdona volt. 1910-tol a Fráter család, 1923-tól a Lovas Adalbert, 1925-tol pedig Fuchs Pál tulajdonába került. 1966-ban államosították, mai rendeltetése orvosi és fogászati rendelo.

A Fráter Lóránd-kúria


A Lóránd tagban, ma Újsemjénben (Feketefalu) található. Az udvari falazat elott pilléreken nyugvó árkádos folyosó fut végig, a késo barokk építészet és a helyi hagyományok ötvözeteként. Dísztelen pillérek határolják a félköríves árkádokat. Az épület kilenc menetes homlokzati tornáca téglával van lerakva, termei deszkamennyezetesek. Ma iskola muködik benne.

Csiha-kúria


A határ felé vezeto muút mellett, a Barantón található az eredeti formájában megmaradt épület. A tanyát 1916-ban vásárolta Csiha Sándor és neje. 1922-1924 között épült fel a kúria. 1949-ben államosították. A jelenlegi tulajdonosok: Csiha Sándor, Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke és Csiha Csaba Attila.

Kazinczy Ferenc mellszobra


Horvay János alkotása. Kezdetben csak egy gránitkobol készült emlékmu állott Kazinczy szüloházával szemben. Ezt az emlékmuvet 1859-ben állittatta Krajnik Alajos, ekkor keritéssel veszik körül.

A szobor 1907 szeptember 22.-én került a fent emlitett talapzatra, ekkor látják el emléktáblával Kazinczy szüloházát is, szintén ezzel az alkalommal keritik be a szobrot körülvevo parkot. A szobor és az emléktábla költségeit Fráter Lóránd állta, mig a parkositást és a kovácsoltvas keritést a Magyar Tudományos Akadémia finanszirozta.

Az 1918-as események következtében a szobrot az érsemjéni református templomba kellett menekiteni, majd a második bécsi döntés (1940) után került vissza eredeti helyére ahol ma is áll.

Milleniumi kettős kereszt


Kereszténységünk 2000., magyarságunk 1000. évfordulójának emlékére állította Érsemjén lakossága, 2000. augusztus 20-án. A fölszentelését illetve megáldását a falu három lelkésze végezte ünnepélyes keretek között.

Kazinczy Lajos emlékfejfája


Kazinczy Ferenc Legkisebb fia. Az 1848-as forradalom idején a magyar honvédség tábornoka. 1849-ben golyó által kivégezték. Az ő emlékére állítottak fejfát a semjéniek. A talapzaton levo márványtábla felirata: IN MEMORIAM KAZINCZY LAJOS ARADI VÉRTANÚ 1820-1849. A fejfán a következő szöveg olvasható: " Isten, ne hagyd el szerencsétlen hazámat. " Kazinczy Lajos 2001. aug. 19.

A világháborús hősök emlékműve (Semjén)


A falu központi parkjában található a két világháború és a holocaust áldozatainak emlékműve. A gránitból készült obeliszket 1999 augusztusában avatták fel. A szabályos gúla alakú emlékmű oldalaira felvésték az Első -, Második Világháború semjéni származású, hősi halottainak és a holocaust helyi áldozatainak nevét.

A világháborús hősök emlékműve (Selénd)


Az érselindi római katolikus templom kertjében 2008 őszén állítatta a római katolikus egyházközösség. A közel három méter magas, hasáb alakú, betonból és gránitból készült emlékmű kereszt formájú dísszel végződik. A gránitlapon a II. Világháború selindi áldozatainak nevét olvashatjuk.

Simonyi József emléktábla


Az érsemjéni római katolikus templom kertjében állította a Pro Patria Alapítvány 2008-ban. Az emléktábla fehér márványból készült, melyet egy részlegesen faragott kőtömbre rögzítettek. Az emléktáblába vésett szövegben az utókor megemlékezik Simonyi József óbesterről, aki huszárjait Érsemjében is toborozta.

Csiha Kálmán mellszobra


Az életnagyságtól kissé nagyobb mellszobrot 2009 november 21.-én avatták fel Érsemjén központi parkjában. A szobor maga bronzból, viaszveszejtéses technikával készült, míg a talapzat fekete gránitból. A hasáb alakú talapzatba a következo szöveg van bevésve "Csiha Kálmán/ református püspök/ 1929-2007", hátoldalán pedig a szobrászművész neve áll. Az alkotó Hunyadi László, marosvásárhelyi szobrászművész.

Fráter Lóránd mellszobra


A falu központi parkjában látható szobrot 2009 augusztus 23.-án leplezték le. A nótáskapitányt életnagyságban megörökítő alkotás bronzból készült, viaszveszejtéses technikával. Az alkotás a székelyhídi származású, Budapesten élő, Mihály Gábor kezének munkáját dícséri. A fekete, hasáb formájú talapzaton bronz betűkből kirakva, a következő felirat olvasható: "Fráter Lóránd/ nótáskapitány/ 1872-1930".