2014.01.20.

In comuna a fost implementat un proitect transfrontalier pentru ocrotirea naturii.

Puteti afla detalii despre acest proiect pe pagina web www.bhb-areas.com
Consiliul Judetean Bihor, în parteneriat cu Autoguvernarea Hajdu-Bihar
si primariile O?orhei, Salacea, ?imian ?i Luga?u de Jos, a demarat în luna iulie 2011, proiectul „Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din Bihor ?i Hajdu Bihar.

Partenerii asocia?i ai proiectului sunt: Direc?ia Silvica Oradea, Agen?ia de Protec?ie a Mediului Bihor, Universitatea din Oradea ?i Administra?ia Parcului Na?ional Hortobagyi. Proiectul a fost aprobat spre finatare in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Ungaria – Romania 2007-2013, Axa prioritara 1. Îmbunatatirea conditiilor cheie pentru dezvoltarea durabila comuna a zonei de cooperare, Domeniul major de interventie 1.3. Protectia mediului, Operatiunea 1.3.1. Protejarea naturii si a valorilor naturale – proiecte de infrastructura. Valoarea totala a proiectului este de 452474,22 euro, din care partea de co-finan?are suportata de CJ Bihor este de 3539,27 euro, valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala ?i co-finan?area na?ionala de la bugetul de stat este de 441865,79 euro, iar contribu?ia proprie a tuturor partenerilor este de 10.608,43 euro. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni din iulie 2011 pâna la finele anului 2012. Proiectul vizeaza realizarea unei re?ele de arii naturale protejate prin construirea a 6 centre de informare ?i vizitare a ariilor naturale protejate Padurea cu narcise de la O?orhei, Lacul Cicos de la Sacueni, Pasunea cu Corynephorus de la Simian, Defileul Crisului Repede, Complexul hidrografic Valea Rece de la Salacea si Complexul paleontologic Gruiul Pietrii de la Lugasu de Jos. De asemenea, cele 6 arii protejate vor fi cartate, perimetrate ?i bornate, urmând a fi amenajate ?i traseele de acces si vizitare a acestora. În vecinatatea centrelor de vizitare vor fi amenajate locuri de parcare si campare.
Ariile din jude?ul Bihor men?ionate mai sus împreuna cu cinci arii protejate din jude?ul Hajdu-Bihar (Bihari-legelo, Jónásrész, Kék-Kálló völgy, Mogyorós-erdo és Teleki-legelo) vor constitui o re?ea de arii promtejate ?i vor fi promovate împreuna.