2018-05-23

Comunicat privind protectia datelor


Conform reglementarilor din Regulamentul General de Date al Uniunii Europene, ce intra in vigoara in 25 mai 2018, va comunicam datele de contact al responsabilului de protectia datelor al Comunei Simian.

Pentru detalii, va rugam sa descarcati acest document!