2019-02-19

Anuntul biroului de stare civila


Informatii furnizate de Comisia Europeana si de Statele membre cu privire la continutul REGULAMENTULUI (UE) 2016/1191 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.
Atasament - text comun