2020-09-01

Oktatási támogatás


A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány innen tölthető le:
 • Oktatási támogatási kérelem 2020 • Érsemjén Önkormányzata a O.U.G. nr. 133/2020 számú sürgősségi kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően szociális támogatási jegyek formájában támogatást nyújt a szociálisan hátrányos helyzetű óvodáskorú és alsótagozatos taulók számára.
  A kérvényeket 2020 szeptember 1-től kezdődően lehet benyújtani az önkrományzat szociális ügyosztályán.
  Benyújtandó dokumentumok:

  [ ] a kérelmező személyigazolványának másolata
  [ ] a kérelmező férjének vagy feleségének személyigazolvány másolata (amennyiben releváns);
  [ ] a gyerek vagy gyerekek születési bizonyítványának (keresztlevél) másolata;
  [ ] az igénylő szülők házassági bizonyítványának másolata (amennyiben releváns);
  [ ] szülő halotti bizonyítványának másolata (amennyiben releváns)
  [ ] óvodai vagy iskolai igazolás;
  [ ] a gyerek jogi képvisletét igazoló dokumentum;
  [ ] a szülők 2020 júliusára vonatkozó, a munkáltató által kiállított jövedelemigazolása;
  [ ] a szülő fogvatartásáről vagy eliéséről szóló jogerős bírósági döntés másolata (amennyiben releváns)
  [ ] az Agrárnyilvántartó Iroda igazolása (családösszetétel, ingó és ingatlan javak, haszonállatok, stb.).
  [ ] egyéb dokumnetumok (amennyiben releváns)

  További információk igényelhetőek a primaria.simian@cjbihor.ro email címen és a 0259 220 094 telefonszámon.