2020-11-05


ALEGREA SENATULUI SI CAMEREI DEPUTATILOR - 6. DECEMBRIE 2020


DELIMITAREA SI NUMEROTAREA SECTIILOR DE VOTARE DIN UAT COMUNA SIMIAN

  • Delimitarea sectiilor de votare


  • Sectiile de votare