2022-10-21

ANUNT!


Pentru înscrierea/înregistrarea în Registru pentru evidenta sistemelor individuale adecvate de COLECTARE (SIA colectare) a apelor uzate

Conform Hotarârii nr. 714 din 26 mai 2022 (intrat în vigoare în data de 27.05.2022) privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea si întretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, persoanele fizice si juridice, proprietari a spatiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obliga?ia de a se înscrie în Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate al PRIMARIEI COMUNEI SIMIAN (compartiment urbanism) în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare si/sau epurare a apelor uzate. ATENTIE! Obligatia înregistrarii revine si proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotarârii Guvernului.(Termen: 26.11.2022)
Pentru detalii va rugam sa descarcati documentele atasate:
Anunt
Formular
H.G. 714
Model registru